Primera edició del Concurs CAPSA

Has utilitzat mai el dipòsit d'examens de la web de la DAT? T'ha servit d'utilitat? 
 
Ara ha arribat la primera edició del Concurs en Agraïment a la Participació pel Suport Acadèmic (CAPSA). En aquest concurs els estudiants podran participar donant material acadèmic a la Delegació d'Alumnes per a tal d'ampliar el dipòsit que oferim a la web.
 

Adaptació al Nou Grau

¡Hola Estudiant!
 
¿Estàs dubtant entre si t'has de passar al nou grau o t'has de quedar en el que estàs?
¿No saps què fer?
¿No trobes informació enlloc?