Primera edició del Concurs CAPSA

Has utilitzat mai el dipòsit d'examens de la web de la DAT? T'ha servit d'utilitat? 
 
Ara ha arribat la primera edició del Concurs en Agraïment a la Participació pel Suport Acadèmic (CAPSA). En aquest concurs els estudiants podran participar donant material acadèmic a la Delegació d'Alumnes per a tal d'ampliar el dipòsit que oferim a la web.
 
Com bé diu el nom, és un concurs i en conseqüència es donaran premis als tres primers guanyadors. Per veure més informació sobre els premis i les bases del concurs ves a: http://dat.upc.edu/concurs
 
Gràcies per la teva col·laboració!

Categories: