Compensacions


Si has arribat fins aquí vol dir que busques més informació sobre les compensacions, esperem que això t’ajudi. Segons el teu grau la informació pot ésser diferent:

 1. Grau Nou (actualment).
 2. Grau Antic (accés fins 2014-2015).
 3. Pla 92.

Grau Nou

En total es poden fer 2 a tota la carrera, però atenció, no a la vegada, és una mica més complex.

Condicions per a poder compensar: es poden trobar a la normativa del Grau nou en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. Apartat 2.1 de la Normativa de grau (Normativa del grau d’Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ). Les condicions són:

 • La nota de l’assignatura ha de ser >= 4.
 • Tota la resta del bloc ha d’estar aprovat.

Quan es compensa: La compensació es realitza quan:

 1. Heu cursat totes les assignatures del bloc.
 2. Es reuneixi la Comissió d’Avaluació Curricular corresponent (les dates de reunió les trobareu a Terminis sol·licituds).

Què haig de fer?

Si compleixes les condicions abans esmentades el procés és automàtic. Si encara així vols estar segur de que quan es celebrin les comissions avaluadores el representant de la DAT miri el teu cas omple el següent formulari.

No compleixo les condicions, què faig?

Potser es dóna el cas que et queda una assignatura amb una nota molt propera a 4 però no entra dins, en aquest cas el procés no és automàtic, però podem defensar el teu cas, si tens una situació similiar o creus que s’hauria de revisar el teu cas fes dues coses:

 1. Fes una sol·licitud formal a la comissió: Sol·licituds a les Comissions d’Avaluació Curricular.
 2. Omple el nostre formulari amb el teu cas.

Blocs curriculars GRETSET

El grau de GRETST s’estructura en tres blocs curriculars:

 • Fase Inicial constituïda pels 60 crèdits ECTS de les 10 assignatures del 1r curs del pla d’estudis.
 • Fase de Menció constituïda pels 162 crèdits de la resta d’assignatures del pla d’estudis.
 • El Treball de Fi de Grau (TFG) de 18 crèdits, és la darrera fase i no és objecte d’una avaluació curricular com les anteriors.

Grau Antic (accés fins 2014-2015)

En total es poden fer 2 a tota la carrera, però atenció, no a la vegada, és una mica més complex.

Condicions per a poder compensar: es poden trobar a la normativa del Graus TIC en extinció. Apartat 2.7 per la FI i 2.8 per al bloc d’especialitat de la Normativa Específica d’Avaluació de Graus (clic aquí). Les condicions són:

 • La nota de l’assignatura ha de ser >= 4.
 • Tota la resta del bloc ha de tenir una mitja >= 6.

Quan es compensa: La compensació es realitza quan:

 1. Heu cursat totes les assignatures del bloc.
 2. Es reuneixi la Comissió d’Avaluació Curricular corresponent (les dates de reunió les trobareu a Terminis sol·licituds).

Què haig de fer?

Si compleixes les condicions abans esmentades el procés és automàtic. Si encara així vols estar segur de que quan es celebrin les comissions avaluadores el representant de la DAT miri el teu cas omple el següent formulari.

No compleixo les condicions, què faig?

Potser es dóna el cas que et queda una assignatura amb una nota molt propera a 4 però no entra dins, en aquest cas el procés no és automàtic, però podem defensar el teu cas, si tens una situació similiar o creus que s’hauria de revisar el teu cas fes dues coses:

 1. Fes una sol·licitud formal a la comissió: Sol·licituds a les Comissions d’Avaluació Curricular.
 2. Omple el nostre formulari amb el teu cas.

Blocs curriculars Graus TIC

Els graus TIC s’estructura en tres blocs curriculars:

 • Fase Inicial (1A i 1B).
 • Bloc Curricular d’especialitat (2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B excepte TFG).
 • Treball de fi de Grau (TFG).

Pla 92

Pla 92. Apartat 3.7 de la Normativa Específica d’Avaluació de pla 92 (clic aquí).

Què haig de fer?

Si compleixes les condicions abans esmentades el procés és automàtic. Si encara així vols estar segur de que quan es celebrin les comissions avaluadores el representant de la DAT miri el teu cas omple el següent formulari.