Què és la DAT?

La Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions és l’òrgan de coordinació dels representants de les estudiantes i estudiants de grau i màster universitari dins l’àmbit de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). Això inclou la representació de les estudiantes i estudiants del grau d’enginyeria de tecnologies i serveis de les telecomunicacions, el grau en enginyeria física, el grau en enginyeria electrònica de telecomunicacions i el grau en ciència i enginyeria de dades. Ens dediquem a ajudar als estudiants i a vetllar pels seus drets i interessos al llarg de la seva estada a l’Escola.


Per tal d’aconseguir-ho, ens posem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o queixa que puguin tenir, i els representem en els diversos òrgans de govern de l’Escola que inclouen: la junta d’escola i la comissió permanent de l’escola. També els oferim un servei de consulta d’apunts i exàmens de cursos anteriors, que poden utilitzar descarregant-los d’aquesta web.

Organització

La delegació es regeix pel seu reglament, aquest s’aprova a la Junta de l’Escola, pots trobar-lo aquí: Reglament DAT.

La delegació s’organitza internament mijtançant dos òrgans col·legiats:

  • Ple de la DAT
  • Comissió Permanent de la DAT

i també té òrgans unipersonals, que els pots trobar a la part de membres de la nostra web.

El CdE

La DAT forma part de Consell de l’Estudiantat de la UPC, aquest òrgan està integrat per totes les delegacions de tots els centres de la UPC, és l’ens estudiantil que representa tots els estudiants i totes les estudiantes de la UPC, i s’encarrega de la defensa dels drets de l’estudiantat. Mes informació a la seva web: http://cde.upc.edu

Actualment la DAT participa en la Comissió de Beques, la Comissió de Reglament i activament en els Plens i altres propostes.