Què és la DAT?

La Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions és l’òrgan de coordinació dels representants de les estudiantes i estudiants dels graus i màsters universitaris dins l’àmbit de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB). Això inclou la representació de les estudiantes i estudiants del grau d’enginyeria de tecnologies i serveis de les telecomunicacions, el grau en enginyeria física, el grau en enginyeria electrònica de telecomunicacions i el grau en ciència i enginyeria de dades. Ens dediquem a ajudar als estudiants i a vetllar pels seus drets i interessos al llarg de la seva estada a la universitat.


Per tal d’aconseguir-ho, ens posem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte, queixa o problema que puguin tenir, i els representem en els diversos òrgans de govern de l’Escola que inclouen: la junta d’escola i la comissió permanent de l’escola. També els oferim un servei de consulta d’apunts i exàmens de cursos anteriors, que poden utilitzar descarregant-los d’aquesta web.

Organització

La delegació es regeix pel seu reglament, aquest s’aprova a la Junta de l’Escola. Podràs trobar-lo aquí: Reglament DAT.

Ens organitzem internament mitjançant dos òrgans col·legiats:

El Consell de la Delegació

El Consell és l’estructura central de la delegació. Està format per l’equip coordinador, que consta del Delegat de Centre, el Secretari i el Tresorer, i dels Sotsdelegats de Centre. Podeu trobar tot l’equip a l’apartat de membres.

El Ple de la DAT

Els Plens són convocats pel Consell i hi participen tant els membres d’aquest com les delegades de tots els estudiants. Normalment se’n convoquen dos al llarg de cada quadrimestre.

El CdE

La DAT forma part de Consell de l’Estudiantat de la UPC, aquest òrgan integra a totes les delegacions de tots els centres de la UPC, és l’encarregat de representar als estudiants i estudiantes de la UPC, i s’encarrega de la defensa dels seus drets. Mes informació a la seva web: http://cde.upc.edu

Actualment la DAT participa en la a en totes les seves comissions (Comissió de Tresoreria, Comissió de Reglament, Comissió de Comunicacions, …) i activament en els Plens i altres propostes.