Si has arribat fins aquí es perquè tens dubtes sobre les reavaluacions, a continuació trobaràs un resum acurat sobre tot perque puguis aclarir els teus dubtes, si encara et queden no dubtis en venir al nostre despatx!

Període de reavalucions

Hi haurà un únic període de reavaluacions per als dos quadrimestres. Aquest tindrà lloc a la primera quinzena de juliol.

Assignatures amb reavaluació

Els estudiants matriculats en qualsevol dels graus de l’escola podran optar a reavaluació de les assignatures del bloc comú: primer, segon i només el 3A. Excepcionalment si una assignatura de menció o cursos superior al 3B té un nombre de suspensos molt elevat, el professor podrà decidir de fer un examen de reavaluació.

No són reavaluables les assignatures que no s’avaluïn normalment mitjançant exàmens (per exemple: ENTIC, PBE).

Modificació de les qualificacions

Només es modificarà la nota de l’examen final en el cas que sigui inferior a la nota de la reavaluació. En qualsevol cas es manté la nota més alta entre l’examen final i la reavaluació.

L’examen de reavaluació tindrà el mateix pes en la ponderació que l’examen final. Les assignatures amb laboratori o amb matèries no avaluables amb examen mantindràn els seus percentatges.

Condicions per presentar-se i matrícula

Els alumnes que estiguin cursant el quadrimestre de tardor només podran optar a la reavaluació de dues assignatures amb una nota igual o superior a 3. Per fer-ho, hauran de matricular-se al quadrimestre de primavera al grup REAVA de l’assignatura. Aquesta matrícula és sense cost i dóna dret només a realitzar l’examen extraordinari que tindrà lloc al mes de juliol. Els estudiants podràn optar també a la matrícula ordinària de l’assignatura amb el cost que comporta la realització d’una segona matrícula (En el grau d’electrònica això últim no s’aplica ja que les assignatures només es cursen en el seu quadrimestre natural).

Els alumnes que estiguin cursant el quadrimestre de primavera podran optar a la reavaluació de totes les assignatures amb qualificació diferent de “no presentat” sense cap tipus de matricula. La qualificació de “no presentat” s’atorga quan l’alumne no ha participat en cap dels actes d’avaluació previstos per a l’assignatura.

No hi ha límit de places per la realització de l’examen de reavaluació.

Classes de preparació

No es garanteix que hi hagi classes de preparació de totes les assignatures amb reavaluació. Abans de la matrícula de febrer s’informarà de quines assignatures tenen classes de preparació, i els seus horaris corresponents.
En el cas d’haver places limitades per als cursos intensius o cursos de repàs tindran prioritat el alumnes amb notes més altes.

Si una assignatura té curs de repàs al quadrimestre de primavera i curs intensiu al juny del mateix quadrimestre, tindran prioritat per als cursos intensius els alumnes matriculats al febrer i els que no hagin pogut participar en els cursos de repàs per falta de places. Aquests seran ordenats segons les qualificacions més altes.

Aquests cursos en qualsevol cas són gratuïts com la reavaluació.